^ Powrót na górę

Liceum Ogólnokształcące w Urlach

im. Bitwy Warszawskiej 1920 roku

Świętowaliśmy obchody Roku Polskiej Geografii

Inicjatywa organizacji obchodów 100-lecia Polskiego Towarzystwa Geograficznego, na które złożyły się liczne wydarzenia organizowane we wszystkich oddziałach PTG w Polsce ,jak również w naszej szkole pokazało rolę geografii w życiu społecznym, gospodarczym i politycznym.

 Celem spotkania było ukazanie udziału geografii i geografów w procesie odzyskania przez nasz kraj Niepodległości, a także przypomnienia ich osiągnięć badawczych i organizacyjnych w tym zakresie.

Przygotowane przez uczniów prezentacje doceniły ich ogromne znaczenie i rozbudziły zainteresowanie młodzieży i zaproszonych gości.  W takiej atmosferze wysłuchaliśmy niezwykle ciekawej prelekcji dyrektor Muzeum Z. i W. Nałkowskich, pani Marzeny Kubacz, która opowiedziała nam o Domu nad Łąkami, gdzie znajduje się ziarno historii literatury i nauki. Miejsce szczególne  z uwagi na ojca słynnej pisarki-Wacława Nałkowskiego, który był wybitnym geografem, twórcą Wielkiego Atlasu Geograficznego.

Wielu emocji dostarczył finał konkursu: ,,100 pytań na 100-lecie”, który przebiegł w 3 etapach i wymagał od uczestników wykazanie się wiedzą z różnych dziedzin geografii. Ostatecznie zwyciężył Michał Portka uczeń kl. IIa drugie miejsce zajęła Gabrysia Ceran z kl. IIb, a trzecie Patryk Byczyński uczeń kl. IIa. Wszyscy finaliści zostali nagrodzeni gromkimi brawami, a nagrody i pamiątkowe dyplomy odebrali z rąk naszych znamienitych gości: w imieniu Starosty - Naczelnika Wydziału Oświaty  pani Olgi Wieleńskiej, audytora pana Waldemara Andrzejczyka i dyrektor Muzeum Z.i W. Nałkowskich-pani Marzeny Kubacz, która dodatkowo wręczyła laureatom autorskie publikacje muzealne.

 Wydarzeniu towarzyszyła wystawa prac i starych publikacji geograficznych oraz oprawa słowno-muzyczna w wykonaniu naszych uczniów: Zuzanny Ryszawy i Zuzanny Wasiak oraz  Julii Banaszek, które podobnie jak kiedyś Wincenty Pol opiewały piękno krajobrazu Polski.

Wszystkim, którzy przyczynili się do przygotowania obchodów Roku Polskiej Geografii w naszym liceum serdecznie dziękuję.

Zdjęcia: Mateusz Wójcik

 

Organ prowadzący:

 

         

Współpracujemy:

 

herb

           

     

  wojsko polskie logo      zwiazek strz    SALWA 354MB      sssologo    

 

Powiat Wołomiński