^ Powrót na górę
facebook

Liceum Ogólnokształcące w Urlach

im. Bitwy Warszawskiej 1920 roku

Wynik matur wyższy niż średnia w powiecie!

Maturzyści  poznali już wyniki, jakie uzyskali na egzaminie. Dla naszych tegorocznych absolwentów był to rok wyjątkowy – aż dla 78,95 % z przystępujących zdanie matury stało się faktem dokonanym. O sukcesie tym świadczy zarówno procent zdawalności, jak i jakość procentowa.

Wiele szkół mierzy się m.in. sukcesem w zdawalności matur. Jednak łatwo mówić o wyjątkowości danej placówki, kiedy kandydaci do niej przyjmowani są z wysoką ilością punktów za zdany egzamin gimnazjalny i bardzo dobre świadectwa ukończenia tejże szkoły. Do naszego liceum trafiają uczniowie i słabsi, i lepsi. Tym bardziej więc cieszy sukces, jakim jest wynik matury. Średnia punktów uzyskanych ze świadectwa ukończenia gimnazjum i egzaminu gimnazjalnego przez absolwentów, którzy w tym roku przystąpili do matury wynosiła 96,36. Powyżej 100 pkt. ze świadectwa ukończenia gimnazjum i egzaminu gimnazjalnego  miało 9 maturzystów, co stanowi 47 % zdających maturę. Nikt z absolwentów nie miał 150 pkt., a egzamin maturalny zdali nawet ci uczniowie, którzy zostali przyjęci do naszego liceum z ilością punktów 81 na 200 możliwych do uzyskania. To dowód na to, że nawet mała placówka potrafi wykształcić! Uważamy to za niebywały sukces – tak naszych uczniów, którzy włożyli wiele pracy w to, by się udało, jak i nauczycieli liceum w Urlach, którzy z pasją realizują proces dydaktyczny. Najłatwiej wykazać to osiągnięcie na wykresach. Poniżej przedstawiamy wyniki matury w urlańskim liceum.

wykres1

wykres2

wykres3wykres4

Pozdrawiamy sceptyków, wątpiących w sukcesy „mundurowych” z Urli :)!

A. Harasim, A. Tymoszuk

 

Organ prowadzący:

 

         

Współpracujemy:

 

herb

           

     

  wojsko polskie logo      zwiazek strz    SALWA 354MB      sssologo    

 

Powiat Wołomiński