^ Powrót na górę
facebook

Liceum Ogólnokształcące w Urlach

im. Bitwy Warszawskiej 1920 roku

Początek roku

Punktualnie o godz. 13.00 zainaugurowaliśmy rok szkolny 2016/2017. W naszym liceum data 1 września od lat nieodmiennie kojarzy się z galowym mundurem, motywującymi przemówieniami i uroczystym przeglądem klas dokonanym przez dyrektor szkoły Marię Łopuską.

 Uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego, przygotowana przez nauczycieli: Mariusza Kozaczuka i Mirosława Kowalczyka, zgromadziła uczniów, nauczycieli, pracowników liceum oraz rodziców naszej młodzieży. Swą obecnością zaszczyciła nas także radna powiatowa Magdalena Suchenek, która w przemówieniu życzyła kolejnego owocnego roku pracy - tegorocznym maturzystom sukcesów na egzaminie, pierwszakom łatwej adaptacji, a wszystkim satysfakcji z nauki i wykonywanej pracy. Dyrektor Łopuska przypomniała o głównych celach i zadaniach szkoły. Są nimi nie tylko kształcenie i wychowanie, ale również rozwijanie poczucia odpowiedzialności, miłości do ojczyzny, poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego, kształtowanie postaw i wpajanie wartości. Wspomniała także o zmianach, jakie czeka polskie szkolnictwo, w tym ponadgimnazjalne. - Oprócz nowego planu zajęć, w szkole pojawi jeszcze kilka nowości. Blisko 290 tys. osób w całej Polsce to tegoroczni maturzyści. Dla nich, a więc i naszych uczniów została wprowadzona zmiana – będą mogli odwoływać się od wyników egzaminu maturalnego. Początek roku szkolnego przyniesie ze sobą także zmiany w szkolnych sklepikach, wracają drożdżówki. 1 września wchodzi też w życie rozporządzenie, zgodnie z którym wakacje będą rozpoczynały się w pierwszy piątek po 20 czerwca, a nie w ostatni piątek tego miesiąca, jak to miało miejsce do tej pory. Oznacza to, że w roku szkolnym 2016/2017 wakacje rozpoczną się 23 czerwca – będą więc o tydzień dłuższe. Po przemówieniach nastąpiła część informacyjna. Dyrektor przedstawiła nauczycieli, zapoznała z przydziałem sal, szatni, przypomniała o obowiązku zmiany obuwia, konieczności przestrzegania zasad bezpieczeństwa podczas drogi do szkoły oraz pobytu w niej. Poinformowała również o opiece wychowawczej poszczególnych klas. I tak wychowawcą kl. 1a jest Katarzyna Szwaczyk, 1b - Mirosław Kowalczyk, 2a - Agnieszka Tymoszuk, 3a - Aneta Harasim, 3b - Renata Miszczuk. - Jak mówi mędrzec: "jeśli chcesz być kimś w życiu, ucz się. Inaczej zgniesz w tłumie". Pamietajmy o tych słowach. Czeka nas dziesięć miesięcy pracy. Mam nadzieję, że wszystkim nowy rok przyniesie dużo zadowolenia i satysfakcji. Rok szkolny 2016/2017 uważam za rozpoczęty! - podsumowała Pani dyrektor. Na zakończenie odbyły się spotkania uczniów z wychowawcami.

 

Organ prowadzący:

 

         

Współpracujemy:

 

herb

           

     

  wojsko polskie logo      zwiazek strz    SALWA 354MB      sssologo    

 

Powiat Wołomiński