^ Powrót na górę
facebook

Liceum Ogólnokształcące w Urlach

im. Bitwy Warszawskiej 1920 roku

Święto Edukacji w naszym Liceum

Zacną rzeczą jest uczyć się, lecz jeszcze zacniejszą nauczać..., to motto przyświecało apelowi z okazji zbliżającego się Dnia Edukacji Narodowej, które w Liceum Ogólnokształcącym im. Bitwy Warszawskiej 1920 roku w Urlach  zorganizowaliśmy 11 października 2017 roku.

Swoją obecnością na uroczystości zaszczycili nas: mł. bryg. mgr inż. Andrzej Wysocki Komendant Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie, mjr Adam Karpiński z-ca dyrektora Zakładu Karnego w Warszawie- Białołęce, por. Marcin Ślusarz przedstawiciel OSŻW w Mińsku Mazowieckim, komisarz Tomasz Młynarczuk zastępca Komendanta Komisariatu Policji w Jadowie, Wójt Gminy Jadów Dariusz Kokoszka, Wicestarosta Wołomiński Adam Łossan oraz Radna Powiatowa Magdalena Suchenek.

Uczniowie klas pierwszych i drugich wystąpili w specjalnie przygotowanej akademii, na której trochę na wesoło, a troszkę nostalgicznie przedstawili pracę nauczycieli i jej efekty. Po przedstawieniu pani dyrektor Maria Łopuska wręczyła dyplomy  nauczycielom i pracownikom szkoły. Samorząd Uczniowski złożył życzenia zdrowia, spełnienia marzeń i satysfakcji z wykonywanej pracy pani dyrektor, całemu Gronu Pedagogicznemu oraz wszystkim pracownikom. Młodzież podziękowała również Starostwu Powiatowemu  w Wołominie za życzliwość i możliwość nauki w liceum w Urlach oraz wójtowi gminy Jadów za okazywaną pomoc.  Słowa uznania i wyrazy wdzięczności uczniowie skierowali także do przedstawicieli Oddziału Specjalnego Żandarmerii Wojskowej, Państwowej Straży Pożarnej, policji i służbie więziennej za dzielenie się specjalistyczną wiedzą i umiejętnościami potrzebnymi do pracy w służbach mundurowych.

 

Organ prowadzący:

 

         

Współpracujemy:

 

herb

           

     

  wojsko polskie logo      zwiazek strz    SALWA 354MB      sssologo    

 

Powiat Wołomiński