^ Powrót na górę

Liceum Ogólnokształcące w Urlach

im. Bitwy Warszawskiej 1920 roku

Udział klas wojskowych w międzynarodowym sympozjum naukowym

30 maja uczniowie klas wojskowych naszego liceum wzięli udział w międzynarodowym sympozjum naukowym nt. Rola i miejsce Sztabu Generalnego Wojska Polskiego w systemie obronnym państwa w latach 1918-2018.

Sympozjum zorganizowane zostało na Zamku Królewskim w Warszawie, patronatem honorowym uroczystość objął Minister Obrony Narodowej Pan Mariusz Błaszczak. Uroczystość rozpoczęła się o godzinie 10.00. Minister Obrony Narodowej wręczył odznaki okolicznościowe- Medal 100-lecia ustanowienia Sztabu Generalnego WP. Sympozjum składało się z trzech sesji naukowych, w czasie których wysłuchaliśmy prelekcji wykładowców i wojskowych poświęconych roli Sztabu Generalnego w latach 1920- 1939 oraz w czasach współczesnych. Sympozjum podsumował i zakończył generał dr Leszek Surawski - Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego.

   Udział w sympozjum to ciekawa poglądowa lekcja historii dla młodzieży oraz wprowadzenie w pracę i zadania Generalnego Sztabu WP.

 

Organ prowadzący:

 

         

Współpracujemy:

 

herb

           

     

  wojsko polskie logo      zwiazek strz    SALWA 354MB      sssologo    

 

Powiat Wołomiński