^ Powrót na górę
facebook

Liceum Ogólnokształcące w Urlach

im. Bitwy Warszawskiej 1920 roku

Egzamin na 5

W piątek 15 czerwca na trenie Oddziału Specjalnego Żandarmerii Wojskowej w Mińsku Mazowieckim odbyły się egzaminy roczne z Edukacji Wojskowej.
Do egzaminu przystąpili uczniowie klasy 2a wojskowej Liceum Ogólnokształcącego w Urlach.

Klasa ta od września uczestniczy w programie certyfikowanych klas wojskowych, prowadzonym przez Ministerstwo Obrony Narodowej.

 Egzaminy obejmowały wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne.

Przebieg egzaminów nadzorowała komisja złożona oficerów Żandarmerii i nauczyciela Edukacji Wojskowej. W skład komisji weszli również: ppor. Kamil Brzeziński reprezentujący Wojskową Komendę Uzupełnień Warszawa-Praga oraz Olga Wileńska – Naczelnik Wydziału Edukacji Powiatu Wołomińskiego.

Kadeci nie mięli łatwego zadania.

Sprawdzian teoretyczny obejmował 30 pytań z pięciu różnych działów wiedzy wojskowej.

Część praktyczna to aż dziewięć zadań z taktyki, terenoznawstwa, musztry, szkolenia medycznego i szkolenia strzeleckiego.

Uczniowie zaprezentowali wysoki poziom wiedzy i umiejętności uzyskując bardzo dobre oceny .

Gratulujemy!

 

Organ prowadzący:

 

         

Współpracujemy:

 

herb

           

     

  wojsko polskie logo      zwiazek strz    SALWA 354MB      sssologo    

 

Powiat Wołomiński