^ Powrót na górę
facebook

Liceum Ogólnokształcące w Urlach

im. Bitwy Warszawskiej 1920 roku

Edukacja Globalna w Naszym Liceum

,,Twórczo i odpowiedzialnie – szkoła w zmieniającym się świecie” to projekt Fundacji Instytutu Edukacji Kreatywnej INEK współfinansowanego w ramach programu współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP Polska Pomoc.

Tematyka obejmowała szeroko pojętą edukacje globalną i dotyczyła relacji Globalna Północ – Globalne Południe. Zajęcia projektowe, w których uczestniczyło 12 uczniów z klasy Ia i IIb pod opieką pięciu nauczycieli odbywały się w ramach warsztatów tematycznych w wybranych scenariuszy z ww. tematyki. Owocem wspólnych działań było opracowanie 3 innowacyjnych gier edukacyjnych z zakresu edukacji globalnej. Przetestowanie ich odbyło się podczas wydarzenia kulturalno – edukacyjnego w Tygodniu Edukacji Globalnej 2018 w naszym liceum. W spotkaniu wzięła udział również młodzież z sąsiedniej podstawówki. Taka forma z uwagi na interdyscyplinarność umożliwia uczestnikom rozwinięcie potrzebnych i niezwykle przydatnych umiejętności takich jak: praca w grupie, twórcze myślenie, zbieranie i selekcjonowanie informacji. Uczniowie mają szansę w sposób świadomy funkcjonować w globalnym społeczeństwie, dostrzegają istnienie współzależności. Ćwiczenia pokazują wizje świata, który jest bardziej zrównoważony i proponują jak działać, by doprowadzić do pozytywnych zmian. Dla wielu z nich będzie to zapewne spora motywacja do dalszych działań i reakcji na globalne wyzwanie „Twórczo i odpowiedzialnie – szkoła w zmieniającym się świecie” to program, który pokazuje jak wielki potencjał w kształtowaniu rzeczywistości ma każdy człowiek. Trwałe zaangażowanie zwykłych ludzi to warunek konieczny do rozwiązywania problemów globalnych.

Koordynator projektu
Magdalena Piesio

 

Organ prowadzący:

 

         

Współpracujemy:

 

herb

           

     

  wojsko polskie logo      zwiazek strz    SALWA 354MB      sssologo    

 

Powiat Wołomiński