^ Powrót na górę
facebook

Liceum Ogólnokształcące w Urlach

im. Bitwy Warszawskiej 1920 roku

Egzaminy na 5

W piątek 25 stycznia uczniowie klasy 3 a przystąpili do egzaminów kończących etap szkoleniowy w ramach programu pilotażowego MON ”Edukacja wojskowa”.

Jako pierwszy sprawdzono poziom wiedzy teoretycznej. W czasie godzinnego testu należało odpowiedzieć na 30 otwartych pytań .

Kolejny etap sprawdzianu to sprawdzian wiedzy i umiejętności praktycznych. Kadeci otrzymali kilka zadań z różnych dziedzin wojskowego rzemiosła, m.in. wynaczanie azymutu za pomocą busoli, określanie współrzędnych na mapie UTM, częściowe rozkładanie i składanie karabinu Beryl, wykonanie resuscytacji krążeniowo-oddechowej, rzut granatem ćwiczebnym do celu, poruszanie się na polu walki, wykonanie elementów musztry indywidualnej i zbiorowej – wszystko zgodnie z wojskowymi normami szkoleniowymi.
Z każdym z tych zadań uczniowie świetnie sobie poradzili, uzyskując bardzo dobre oceny.

Gratulujemy!

Mariusz Kozaczuk

 

Organ prowadzący:

 

         

Współpracujemy:

 

herb

           

     

  wojsko polskie logo      zwiazek strz    SALWA 354MB      sssologo    

 

Powiat Wołomiński