^ Powrót na górę
facebook

Liceum Ogólnokształcące w Urlach

im. Bitwy Warszawskiej 1920 roku

„VIII Bieg Komandosa” dla szkół podstawowych

W piątek 5 kwietnia na terenie Liceum Ogólnokształcącego im. Bitwy Warszawskiej 1920 roku w Urlach w ramach promocji szkoły odbył się VIII  Bieg Komandosa. 

Zawody współorganizowano z Powiatem Wołomińskim, który to ufundował wspaniałe nagrody.

Szkolny Bieg Komandosa wpisał się już na stałe w kalendarz wydarzeń sportowych naszego regionu.

W tegorocznym biegu udział wzięli uczniowie ze szkół podstawowych powiatu wołomińskiego. Udział wzięli uczniowie z następujących szkół:

  1. Zespół Szkół  im. Zofii Solarzowej   w Miąsem - (11 osób – 3 dziewczęta i 8 chłopców) opiekun Maciej Oleksiak.
  2. Zespół Szkół im. Władysława   Podkowińskiego w Mokrej Wsi - (7 osób – 7 chłopców) opiekun Rafał Radzki.
  3. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Tłuszczu - (12 osób – 1 dziewczyna i 11 chłopców) opiekun Mariusz Strzelczyk.
  4. Szkoła Podstawowa nr 1 w Jadowie – (20 osób  – 7 dziewcząt i 13 chłopców) opiekun Dorota Nabiałek oraz Jadwiga Ołdak.

Pani Dyrektor Maria Łopuska powitała wszystkich przybyłych i życzyła dobrej, sportowej i bezpiecznej zabawy. Po przedstawieniu uczestnikom zawodów zasad panujących podczas imprezy sportowej odbyła się rejestracja startujących i rozdanie numerów startowych. Następnie uczestnicy wraz z organizatorami udali się na trasę zawodów w celu zapoznania z przeszkodami czekającymi na zawodników. Pierwszym etapem rywalizacji było strzelanie z karabinu pneumatycznego do tarczy. Każdy oddawał 8 strzałów z czego 5 najlepszych było liczone i sumowane, a następnie odejmowane od czasu biegu. W drugim etapie uczniowie mieli do pokonania trasę o długości 1200m na której znajdowały się różnorodne przeszkody. Slalom, pokonanie skrzyni sposobem dowolnym, przejście przez opony, toczenie opony, czołganie pod zasiekami, rzut granatem do celu oddalonego o 20 metrów i przeskoczenie ścianki i to wszystko w biegu – zadanie które organizatorzy postawili przed młodzieżą nie było łatwe. Ze względu na ilość zawodników (50 osób) całość zawodów skończyła się o godzinie 13:30 podsumowaniem, rozdaniem nagród  oraz ciepłym posiłkiem (grochówka wojskowa oraz kiełbasa z grilla).  Zawody wzbudziły wiele pozytywnych emocji. Przebiegły w radosnej i miłej atmosferze na wysokim poziomie technicznym, do którego niewątpliwie przyczyniło się bardzo dobre przygotowanie uczestników przez opiekunów. Podczas zawodów można było zaobserwować duże zaangażowanie zawodników – co bardzo cieszyło organizatorów – oraz prezentowaną przez nich postawę fair-play.

W klasyfikacji generalnej dziewcząt:

1 miejsce – Gabriela Rozbicka – Zespół Szkół  w Miąsem.

2 miejsce – Maja Banasiak – Szkoła Podstawowa w Tłuszczu.

3 miejsce – Klaudia Napłoszek – Szkoła Podstawowa w Jadowie.

  

W klasyfikacji generalnej chłopców:

1 miejsce –  Damian Siemionkowski – Zespół Szkół w Mokrej Wsi.

2 miejsce – Jakub Świeżak – Szkoła Postawowa w Jadowie.

3 miejsce – Szymon Lipiński – Szkoła Podstawowa w Tłuszczu.

Nagrody oraz pamiątkowe statuetki  wręczyli przybyli goście oraz  gospodarze imprezy:

Pani Anna Filipiak – pracownik Wydziału Edukacji, Pani Maria Łopuska - Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego im. Bitwy Warszawskiej 1920 roku w Urlach, Pan Artur Franczuk – nauczyciel.  

Sędziami czuwającymi nad bezpiecznym i sprawiedliwym przebiegiem imprezy byli nauczyciele Liceum Ogólnokształcącego w Urlach: Mariusz Kozaczuk, Artur Franczuk oraz Krzysztof Kukieła – specjalista do spraw wojskowych.

Dziękujemy wszystkim zawodnikom za uczestnictwo w turnieju. Tym samym zapraszamy do brania udziału w kolejnych imprezach organizowanych przez LO w Urlach i wyrażamy nadzieję na jeszcze większe zainteresowanie tego rodzaju wydarzeniami.

Organizacja turnieju była możliwa dzięki życzliwości Pana Starosty Adama Lubiaka, Zarządu Powiatu  oraz pracowników Starostwa Powiatowego w Wołominie. Sponsorem ciepłego posiłku był Paweł Fydryszek z  firmy Aga – Sport z Tłuszcza. Serdecznie dziękujemy za okazaną pomoc.

Koordynator zawodów
Artur Franczuk  

 

Organ prowadzący:

 

         

Współpracujemy:

 

herb

           

     

  wojsko polskie logo      zwiazek strz    SALWA 354MB      sssologo    

 

Powiat Wołomiński