^ Powrót na górę
facebook

Liceum Ogólnokształcące w Urlach

im. Bitwy Warszawskiej 1920 roku

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2018/2019 klas trzecich

26 kwietnia 2019 roku odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego klas III naszego Liceum.

W tym ważnym dla uczniów wydarzeniu wzięli udział:

- mł. bryg. mgr inż. Andrzej Wysocki, Komendant Powiatowy PSP w Wołominie;

- kpt. Paweł Antoszczuk z OSŻW w Mińsku Mazowieckim;

- komisarz Tomasz Młynarczuk z-ca Komendanta Komisariatu Policji w Jadowie;

- pan Adam Lubiak Starosta Wołomiński;

- pan Robert Szydlik Wicestarosta Wołomiński;

- pani Hanna Skrzypczak Naczelnik Wydziału Edukacji;

- pan Sylwester Chołast Dyrektor Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych;

- pan Piotr Borczyński przewodniczący Komisji Oświaty;

- pani Regina Sadlik przewodnicząca Rady Gminy Jadów;

- pani Danuta Tarach radna Gminy Jadów;

- pan Jerzy Dobrowolski członek Światowego Związku Żołnierzy AK,

rodzice absolwentów oraz cała społeczność liceum.

Wyróżniający się uczniowie: Michał Portka, Patryk Byczyński, Bartłomiej Bolesta, Weronika Komuda z rąk pana Starosty, Wicestarosty i pani Naczelnik Wydziału Edukacji otrzymali pamiątkowe statuetki, dyplomy i upominki. Nagrody w postaci albumów wręczył również Pan Sylwester Chołast. Certyfikaty ukończenia nauki przedmiotu „Edukacja wojskowa” wręczył uczniom kpt. Paweł Antoszczuk z OSŻW w Mińsku Mazowieckim. Nasza szkoła jest jedyną publiczną szkołą w Powiecie Wołomińskim i jedną z pięciu w województwie mazowieckim, której absolwenci otrzymali taki dokument.

Uczniowie trzymali także nagrody za pracę społeczną, wzorową frekwencję i osiągnięcia sportowe

Pani Justyna Tchórzewska otrzymała dyplom z podziękowaniem za pracę w Radzie Rodziców. Rodzice wyróżnionych uczniów z rąk dyrektora szkoły otrzymali listy gratulacyjne za wzorowe wychowanie.

Absolwenci podziękowali pani dyrektor, wychowawcom oraz wszystkim pracownikom szkoły za trud włożony w wychowanie i nauczanie.

Na zakończenie uroczystości uczniowie zaprezentowali część artystyczną przygotowaną pod kierunkiem pani Katarzyny Pergoł.

 

Organ prowadzący:

 

         

Współpracujemy:

 

herb

           

     

  wojsko polskie logo      zwiazek strz    SALWA 354MB      sssologo    

 

Powiat Wołomiński