^ Powrót na górę
facebook

Liceum Ogólnokształcące w Urlach

im. Bitwy Warszawskiej 1920 roku

Porozumienie z Wojskowym Instytutem Technicznym Uzbrojenia podpisane!

3 czerwca 2019 roku zostało podpisane w Liceum w Urlach porozumienie o współpracy pomiędzy

Wojskowym Instytutem Technicznym Uzbrojenia w Zielonce a Liceum Ogólnokształcącym im. Bitwy Warszawskiej 1920 roku w Urlach.

Podczas podpisania porozumieniu obecni byli: płk dr inż. Rafał Bazela – Dyrektor Wojskowego Instytutu Technicznego Uzbrojenia; Ryszard Walczak – doradca Dyrektora WITU; Robert Szydlik – Wicestarosta Wołomiński; Artur Delegacz – Nadleśniczy Nadleśnictwa Drewnica; Krzysztof Urbanek – z-ca Naczelnika Wydziału Edukacji; Dariusz Kokoszka – Wójt Gminy Jadów; Piotr Borczyński – radny powiatowy, przewodniczący Komisji Oświaty; Regina Sadlik – przewodnicząca Rady Gminy Jadów; Danuta Tarach – radna Gminy Jadów, przewodnicząca Komisji Oświaty.

Po przemówieniu Pani dyrektor został odczytany przez pana Ryszarda Walczaka list od Ministra Obrony Narodowej, a następnie głos zabrali Dyrektor WITU, Wicestarosta Wołomiński, Przewodniczący Komisji Oświaty i Wójt Gminy Jadów.

Podpisanie porozumienia ma m. in. na celu:

  1. Kształtowanie właściwych postaw patriotyczno-obywatelskich młodzieży;
  2. Popularyzowanie wiedzy o współczesnych rozwiązaniach z zakresu obronności                           i bezpieczeństwa państwa;
  3. Integrowanie środowiska wojskowego i młodzieży ze społeczeństwem poprzez organizowanie wspólnych zawodów, konkursów i spotkań integracyjnych;
  4. Podejmowanie wspólnych przedsięwzięć edukacyjno-wychowawczych poprzez m.in. udoskonalenie umiejętności posługiwania się bronią.
  5. Upowszechnianie wiedzy na temat dziedzictwa oręża polskiego i nowoczesnych technologii;
  6. Organizowanie uroczystości i programów rocznicowo-historycznych.

List Ministra ON.

 

Organ prowadzący:

 

         

Współpracujemy:

 

herb

           

     

  wojsko polskie logo      zwiazek strz    SALWA 354MB      sssologo    

 

Powiat Wołomiński