^ Powrót na górę
facebook

Liceum Ogólnokształcące w Urlach

im. Bitwy Warszawskiej 1920 roku

Oferta edukacyjna

KLASA WOJSKOWA

Klasy wojskowe istnieją w naszej szkole od samego jej początku. Kształcenie specjalistyczne na najwyższym poziomie jest w klasach wojskowych priorytetem. Oprócz standardowych dla liceum przedmiotów uczniowie klas wojskowych realizują naukę edukacji wojskowej, języka angielskiego wojskowego, samoobrony. Trudno jest znaleźć szkołę, oferującą tak dużą ilość przedmiotów szkolenia specjalistycznego w klasach wojskowych. W trakcie trzech lat spędzonych w klasie wojskowej uczniowie uczą się musztry, strzelania sportowego, strzelania z broni bojowej, wojskowych systemów walki wręcz, taktyki zielonej i czarnej, obrony przed bronią chemiczną, topografii wojskowej, łączności.Chłopcy i dziewczęta z klas wojskowych przygotowują się pod względem wiedzy i sprawności fizycznej do służby wojskowej i nauki na wyższych uczelniach wojskowych. Zajęcia specjalistyczne realizowane są w szkole oraz przez instruktorów z Oddziału Specjalnego Żandarmerii Wojskowej w Mińsku Mazowieckim. Klasy wojskowe współpracują także z Biurem do Spraw Proobronnych MON. Uczniowie, którzy zaliczą zajęcia z edukacji wojskowej otrzymują certyfikat przeszkolenia wojskowego. Absolwenci klasy wojskowej naszego liceum otrzymują dodatkowe punkty przy rekrutacji do wojska. 

 
 

KLASA POLICYJNA

 

 Uczniowie ,,klas policyjnych” naszego liceum zgłębiają tajniki prawa policyjnego.
 W zakresie przedmiotu mamy między innymi następujące zagadnienia:
 
1.     Źródła prawa i wybrane zagadnienia z wiedzy prawniczej
2.     Historia i zasady funkcjonowania Policji jako organu bezpieczeństwa publicznego.
3.    Bezpieczeństwo i kontrola ruchu drogowego.Wykłady i ćwiczenia z zakresu ruchu drogowego, pomocne przy egzaminach na prawo jazdy.
4.    Specjalistyczne Uzbrojone Formacje Ochronne.(Pracownik ochrony)
5.    Zajęcia strzeleckie.
6.    Zajęcia sportowe, obrona przed atakiem, chwyty obezwładniające. Interwencje policyjne. Ćwiczenia fizyczne występujące w teście sprawnościowym dla kandydatów do Policji.
W ramach porozumienia z Centrum Szkolenia Policji w Legionowie wyjeżdżamy tam na zajęcia i konkursy z zakresy wiedzy i umiejętności policyjnych .Organizujemy inne wyjazdy szkoleniowe , m.in. Komendy Stołecznej Policji ,do zakładu karnego Warszawa –Grochów, Wojskowej Akademii Technicznej na tor przeszkód, Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie.
Co rok wspólnie z klasami wojskowymi i strażackimi organizujemy obóz szkoleniowo-wypoczynkowy dla uczniów. Doskonalimy tam nabyte umiejętności ,zwracając uwagę na
dyscyplinę- nieodzowną do pełnienia służby w formacjach mundurowych.
     Zajęcia i szkolenia prowadzą osoby doświadczene w pracy w służbie policyjnej i innych służbach mundurowych.
Zapraszamy  młodzież chętną zdobywania nowych doświadczeń.

  

KLASA STRAŻACKA

 

W czasie nauki przedmiotu ochrona przeciwpożarowa uczniowie nabywają podstawowe umiejętności i wiedzę na poziomie pracowników służb ratowniczych rozpoczynających pracę. Uczniowie uzyskują wiedzę dotyczącą Państwowej Straży Pożarnej, a ponadto na zajęciach mają możliwość praktycznego sprawdzenia użycia podręcznego sprzętu gaśniczego. Poznają sposoby bezpiecznego zachowania w sytuacjach zagrożenia przede wszystkim pożaru. Zajęcia pozwalają zdobyć wiedzę teoretyczną, a także wpływają na wyrobienie dobrych nawyków i zasad postępowania podczas pożarów i innych miejscowych zagrożeń w życiu codziennym.

Uczniowie na lekcjach terenowych mogą nie tylko zobaczyć sprzęt ratowniczo-gaśniczy ale również spróbować swoich sił w jego użyciu.

4

100 8459

106 8574

 

Organ prowadzący:

 

         

Współpracujemy:

 

herb

           

     

  wojsko polskie logo      zwiazek strz    SALWA 354MB      sssologo    

 

Powiat Wołomiński