^ Powrót na górę
facebook

Liceum Ogólnokształcące w Urlach

im. Bitwy Warszawskiej 1920 roku

W stronę dojrzałości

       Program jest finansowany ze środków Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020, realizowany w naszej szkole w roku szkolnym 2017/2018 oraz 2018/2019.

       W ramach realizacji w/w programu prowadzone są zajęcia dla młodzieży z zakresu edukacji zdrowotnej dotyczącej czynników endogennych i egzogennych mających wpływ na zdrowie prokreacyjne kobiet i mężczyzn, przeciwdziałania skutkom seksualizacji dzieci i młodzieży, zachowań ryzykownych, uzależnień behawioralnych, uzależnień od substancji psychoaktywnych oraz kształtowania postaw sprzyjających zachowaniom prozdrowotnym.

Szkoła przystąpiła do konkursu organizowanego przez Lechaa Consulting Sp. z o. o. w Lublinie, którego celem jest promocja kultury zdrowotnej dotyczącej zdrowia prokreacyjnego. W I etapie szkolnym wzięło udział wielu uczniów wśród których najlepsza praca „Zagrożenia dla zdrowia  prokreacyjnego wynikające z zachowań ryzykownych i nie tylko...” przeszła do II etapu konkursu regionalnego.

 

Organ prowadzący:

 

         

Współpracujemy:

 

herb

           

     

  wojsko polskie logo      zwiazek strz    SALWA 354MB      sssologo    

 

Powiat Wołomiński