^ Powrót na górę

Liceum Ogólnokształcące w Urlach

im. Bitwy Warszawskiej 1920 roku

Spotkania z rodzicami

W tym miejscu będziemy informować o planowanych w bieżącym roku szkolnym zebraniach z rodzicami i dniach otwartych.

Najbliższe zebrania z rodzicami odbędą się w następujących terminach:

15.09.2017r. (piątek) – informacyjne

27.10.2017r. (piątek) – dzień otwarty

08.12.2017r. (piątek) – propozycje ocen za I półrocze

12.01.2018r. (piątek) – zebranie śródroczne

23.03.2018r. (piątek) godzina 18:00 – propozycja ocen rocznych w klasie trzeciej

                                       - informacyjne w pozostałych klasach

25.05.2018r. (piątek) – propozycje ocen rocznych

Godzina zebrań: 17.30

 

 

Organ prowadzący:

 

         

Współpracujemy:

 

herb

           

     

  wojsko polskie logo      zwiazek strz    SALWA 354MB       logo legia2     

sssologo 

Powiat Wołomiński